Správná volba

11) Targetgroup stage 1849

NAŠIM ÚKOLEM JE SVIŽNĚ
A SPRÁVNĚ REAGOVAT NA AKTUÁLNÍ
POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

RESORT NÁKUPU

Resort nákupu

Administrativní podpora

Administrativní podpora nákupního oddělení poskytuje podporu ve vyřizování obchodních záležitostí a připravuje a spravuje veškeré smlouvy. Zároveň zodpovídá za evidenci všech kmenových dat obchodovaného zboží a zajišťuje veškerou korespondenci s dodavateli

Referent/ka v resortu nákupu

Nákup potravin a spotřebního zboží

Nákupčí jsou zodpovědní za nákup potravin i spotřebního zboží, za strategii prodeje i za cenotvorbu. Tvorba a vývoj nových produktů, analýzy trhu, vyjednávání s dodavateli nejen o cenách, ale také o kvalitě a dopravě také patří k jejich náplni práce. V neposlední řadě nákupčí sledují aktuální trendy na trhu a spolupodílejí se na návrzích obalů pro naše produkty.

Podívejte se, co obnáší práce nákupčího!

Kontrola kvality

Oddělení kvality dohlíží na dodržování hygienických standardů a parametrů jakosti prodávaného zboží. Úzká spolupráce s externími laboratořemi na kontrole kvality probíhají už během výroby nových produktů. Zkoumá se jejich složení a vlastnosti.

Volná místa v oddělení kvality

Akční oddělení

Plánování a zajištění hladkého průběhu tematických týdnů a samozřejmě následná analýza odprodejů jsou denním chlebem akčního oddělení. Kolegové z akčního oddělení úzce spolupracují s odděleními reklamy a marketingu a také s oddělením podpory prodeje. Péče o správné zadání kmenových dat do interního systému, ale třeba i příprava týdenních akčních letáků jsou rovněž součástí pracovní náplně.

Příběh kolegyně z akčního oddělení