Správná volba

administrativa stage

PRACUJI SE SUPER LIDMI,
KTEŘÍ MI UMÍ ZPŘÍJEMNIT DEN
A TO JE PŘECE BEZVA

ZUZKA, PR

Administrativa

 • Revize/Zákaznický servis

  Interní audit bedlivě střeží dodržování nastavených procesů a postupů. Je garantem kvality a toho, že vše běží tak, jak má. Patří sem také zákaznická linka, která je našim zákazníkům k dispozici od pondělí do soboty, od 8:00 do 18:00 hodin.

 • Finance a daně

  Finanční účtárna eviduje veškeré finanční toky, stará se o proplácení všech faktur i o evidenci firemního majetku a zpracovává veškeré účetní uzávěrky.

 • Právní oddělení

  Právní oddělení drží ochrannou ruku nad všemi smlouvami, které uzavíráme, radí nám ohledně správného nastavení procesů z legislativního hlediska a dbá na ochranu osobních dat.

 • IT

  Náš IT tým se stará nejen o počítače a tiskárny, ale taky o servery, pokladny a interní software, díky kterému přesně známe toky zboží od dodavatele až k zákazníkovi.

 • Controlling

  Na oddělení controllingu pracují kolegové a kolegyně se slabostí pro čísla a pro tabulky v excelu. Tykají si jak s kontingenčními tabulkami, tak s makry a připravují nejrůznější reporty o chodu celé společnosti.