Správná volba

Jak probíhá výběrové řízení?

Co se děje s mým životopisem, když ho pošlu do Lidlu?

Vzhledem k tomu, že se snažíme pečlivě věnovat všem, kteří projeví zájem o práci v Lidlu, může celé výběrové řízení – od okamžiku, kdy dostaneme Váš životopis, až po podpis smlouvy – trvat čtrnáct dnů, u vyšších pozic i šest týdnů.

Doručené životopisy nejprve pročítají kolegové/kolegyně na personálním oddělení. Splňujete-li kritéria na danou pozici, personalisté/personalistky Vás ještě telefonicky zkontaktují, aby zjistili, zda Vaše očekávání koresponduje s požadavky na pracovní místo.

Výběrové řízení je vždy minimálně jednokolové a setkáte se během něj se svým potenciálním přímým nadřízeným. V rámci osobního pohovoru se chceme dozvědět něco o Vašich předešlých pracovních zkušenostech a také, proč máte o danou práci zájem. Samozřejmě Vám i my rádi sdělíme bližší informace k dané pozici.
 

V rámci výběrového řízení pro některé pozice se koná ještě Assessment Centrum (AC). Typicky se týká pozic manažerů prodejen, regionálních manažerů, trainee a manažerských pozic na centrále a logistických centrech.