Správná volba
Přihlášení
Uloženo

Uložené pracovní nabídky

Vytvořte si seznam pracovních nabídek, které vás zajímají. Klikněte na tlačítko "volná místa".

Volná místa
Volná místa

Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

 (verze 10. 01. 2021)

 

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá

Těší nás, že se zajímáte o ochranu osobních údajů na našich webových stránkách. Přejeme si, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili pohodlně a bezpečně a aby námi zajišťovaná ochrana osobních údajů byla vnímána jako základ námi poskytovaných služeb.

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat Vás o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů na naší webové stránce. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochrany osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.

 

 1. Úvod

Při návštěvě našich webových stránek dochází k výměně různých informací mezi Vaším koncovým zařízením a naším serverem. Může se jednat rovněž o osobní údaje. Takto získané informace se používají mimo jiné za účelem optimalizace našich webových stránek nebo pro potřeby zobrazování reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

 

2. Návštěva našich webových stránek

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:

 • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
 • údaj o datu a času přístupu;
 • údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
 • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
 • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a
 • označení poskytovatele připojení.

Tyto údaje jsou ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;
 • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze (např. zobrazení nejbližší pracovní nabídky). Takto zpracovávané geolokační údaje používáme výhradně pro tuto funkci.

Právním základem pro zpracování IP adresy  je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů.

 

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu sedmi dnů a poté jsou automaticky smazány. Údaje o geografické lokalizaci budou automaticky vymazány ihned po opuštění našich webových stránek.

 

3. Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání

Účely zpracování/ právní základy:

My, společnost Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, používáme na našich webových stránkách takzvané cookies.

Váš souhlas zahrnuje používání cookies a jiných obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání na všech doménách a subdoménách webových stránek https://kariera.lidl.cz/.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.) vždy, když navštívíte naše webové stránky. Cookies nezpůsobují ve Vašem koncovém zařízení škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.

Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání slouží podle kategorií cookies, případně obdobných technologií, k následujícím účelům:

 • Technicky nutné: Jedná se o cookies a obdobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naši službu (slouží například ke správnému zobrazování našich webových stránek/ Vámi zvolených funkcí, k ukládání Vašeho přihlášení v přihlašovacím poli).
 • Preferenční: Pomocí těchto cookies můžeme zohlednit Vaše skutečné nebo předpokládané preference, abyste mohli pohodlně používat naše webové stránky. Na základě Vašich nastavení Vám například můžeme zobrazovat naše webové stránky v jazyce, který si zvolíte. Kromě toho tím zabráníme tomu, aby Vám byly zobrazovány nabídky, které ve Vašem regionu nejsou dostupné.
 • Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb. Díky tomu se například můžeme rozhodnout, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvyklostem uživatelů.
 • Marketingové: Jejich prostřednictvím Vám můžeme zobrazovat reklamní obsahy, které jsou založeny na Vašem uživatelském chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečný identifikátor).

Informační přehled k používaným cookie souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, doby uložení a zapojených poskytovatelích naleznete zde.

Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají především následující typy osobních údajů:

Technicky nutné:

 • Souhlas s preferencemi cookies.
 • Uživatelské vstupy, aby mohly být zachovávány informace ohledně vícero podstránek.
 • Autentifikace údajů k identifikaci uživatele po přihlášení, aby bylo při dalších návštěvách možné zachovat přístup k autorizovaným obsahům např. přístup do osobního účtu.
 • Události relevantní z hlediska bezpečnosti (např. rozpoznávání častých chybných pokusů o přihlášení).
 • Údaje k přehrávání multimediálního obsahu (např. přehrávání uživatelem zvoleného videa).

Preferenční:

 • Nastavení, která slouží k optimalizaci zobrazení karty.
 • Zobrazení naposledy vyhledávaných pozic.
 • Zobrazení uložených pozic.

Statistické

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.

Tyto obsahují zejména:

  • typ/ verzi prohlížeče,
  • použitý operační systém,
  • referenční URL (dříve navštívená stránka),
  • hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas požadavku na server,
  • individuální uživatelské ID a
  • spuštěné události na webová stránce (chování při surfování).
 • IP adresa se přitom pravidelně anonymizuje, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
 • Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu.

Marketingové

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.

Tyto obsahují zejména:

  • IP adresu,
  • individuální uživatelské ID,
  • pro Vás potencionálně zajímavé produkty,
  • spuštěné události na webová stránce (chování při surfování).
 • IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
 • Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu. Uživatelské ID a příslušné uživatelské profily můžeme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí sdílet se třetími osobami.

Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zobrazování našich webových stránek v jejich plné funkčnosti.

Váš souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucnosti odvolat/ upravit. Jednoduše klikněte zde a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušné fajfky odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.

 

Příjemci/ Kategorie Příjemců

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.  Všichni, kdo jsou v našem seznamu aktuálně používaných cookies uvedeni jako poskytovatelé, jsou naši zpracovatelé.

V rámci naší spolupráce se společností Google LLC a společností Facebook Ireland Limited se shora uvedené údaje zpracovávají ke statistickým a marketingovým účelům zpravidla také na serverech v USA.

 

Doba uložení/ Kritéria pro určení doby uložení

Dobu uložení můžete zjistit v našem seznamu cookies. Pokud je v odstavci „Vypršení“ uveden údaj „trvalé“, je cookie uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu. Doba uložení úložiště doby sezení (tzv. Session Storage) je omezena na příslušné sezení a končí zavřením prohlížeče.

 

4. E-mailový kontakt / telefonní hovory

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

S osobními údaji, které nám sdělujete e-mailem nebo telefonicky, zacházíme samozřejmě s nejvyšší důvěrností. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a Váš souběžný (oprávněný) zájem na zpracování údajů spočívá ve vyřízení Vašeho dotazu, vyřešení případných problémů, které mohou nastat, a tím i v udržování a podpoře Vaší spokojenosti jako uživatele našich webových stránek.

 

Příjemci / kategorie příjemců:

Obecně platí, že k předávání Vašich osobních údajů v těchto případech nedochází. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány našimi zpracovateli, kteří jsou za tímto účelem pečlivě vybíráni a u nichž kontrolujeme plnění smluvních povinností v souladu s článkem 28 GDPR.

 

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Veškeré osobní údaje, které nám zasíláte (dotazy, návrhy, pochvaly nebo kritika) e-mailem nebo telefonicky, budou smazány nebo anonymizovány nejpozději 3 měsíce po odeslání konečné odpovědi. Na základě naší praxe se ukázalo, že po 3 měsících již zpravidla neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (viz níže), Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu 3 let po zaslání konečné odpovědi. Tím budeme prokazovat, že jsme Vám poskytli veškeré požadované informace a splnili zákonné požadavky.

 

5. Předání příjemcům ve třetích zemích

Pokud údaje předáváme příjemcům ve třetích zemích (sídlem mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z údajů uvedených v rámci popisu příslušného zpracování u příjemců / kategorie příjemců. Takzvanými rozhodnutími o odpovídající ochraně Evropská komise některým třetím zemím stvrzuje standard ochrany osobních údajů srovnatelný s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete pod odkazem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs . Pokud není v zemi odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, dohlížíme na to, aby ochrana osobních údajů byla dostatečně zajištěna jinými opatřeními. To je možné například pomocí závazných podnikových pravidel, standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, osvědčení, nebo schválených kodexů chování. Obraťte se, prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů (čl. 9), pokud si přejete k této problematice obdržet širší informace.     

 

 

6. Vložený obsah

6.1 Youtube Videa

Do naší online nabídky jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.YouTube.com a která lze přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechna jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany údajů“, tzn., že YouTube nebudou předávány žádné Vaše údaje, pokud si nebudete videa přehrávat. Data budou předávána pouze při přehrávání videa. Tento přenos údajů nemůžeme nijak ovlivnit.

Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů na YouTube, k němuž dochází také na serverech ve Spojených státech amerických, naleznete v prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také další informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí. Adresa a prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/

 

6.2 Bing mapy

Na těchto webových stránkách používáme Bing mapy. Využívání nástroje Bing mapy může sloužit například k interaktivnímu vyhledání pracovní nabídky ve Vašem okolí.

Nástroj Bing mapy využíváme zejména za účelem zatraktivnění naší prezentace na webových stránkách a snadné dohledání míst, na která na webových stránkách odkazujeme. Související zpracování osobních údajů tudíž probíhá na základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Při návštěvě našeho webu obdrží provozovatel Bing map, tj. společnost Microsoft Corporation, informace o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu a Vaší IP adresy. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro využívání funkcí nástroje Bing mapy. Ke zpracování příslušných údajů obvykle dochází na serverech společnosti Microsoft ve Spojených státech amerických.

Toto zpracování údajů nemůžeme nijak ovlivnit. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů pomocí nástroje Bing mapy naleznete v prohlášení Microsoft o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí:  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

 

7. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

7.1 Přehled

Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme podle článku 15 GDPR,
 • právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů podle článku 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme podle článku 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů podle článku 18 GDPR,

 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů podle článku 20 GDPR,
 • právo vznést námitku podle článku 21 GDPR.

 

7.2 Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména informace:

 • o účelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • o kategoriích Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • o skutečnosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • o právu podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;
 • o zdrojích osobních údajů, pokud je společnost Lidl nezískala od Vás;
 • o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro Vás může mít.

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

 

7.3 Právo na opravu podle článku 16 GDPR

V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných osobních údajů, příp. doplnění neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nepřesnosti, příp. neúplnosti zpracovávaných osobních údajů, dozvíme.

 

7.4 Právo na výmaz podle článku 17 GDPR

Náleží Vám právo, abychom, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud bude dán některý z následujících důvodů:

 • zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by společnost Lidl opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí společnost Lidl vymazat, aby splnila příslušnou právní povinnost;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

 

7.5 Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR

Náleží Vám právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
 • jakožto správce Vašich osobních údajů již tyto údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
 • vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů.

 

7.6 Právo na přenositelnost podle článku 20 GDPR

Náleží Vám právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že:

 • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním dle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo je nezbytné pro plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 • zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.

 

7.7 Obecné právo vnést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR

V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré případy zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy (viz zejména čl. 3.5 výše), nejsme povinni vyhovět takové obecné námitce, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

8. Kontaktní údaje 

8.1 Kontaktní osoba pro dotazy nebo uplatnění Vašich práv spojených s ochranou osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se webových stránek nebo uplatnění svých práv při zpracování Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat náš  zákaznický servis.

 

8.2 Kontaktní osoba pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl (viz čl. 9).

 

8.3 Právo podat stížnost dozorovému orgánu

Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

9. Identifikační a kontaktní údaje správce a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí na webové stránce jobs.lidl.cz je společnost Lidl. Kontaktní údaje společnosti Lidl jsou následující:

Lidl Česká republika v.o.s.
se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČO: 26178541
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.