kariera.lidl.cz

Správná volba
Přihlášení Přihlášení Uloženo Uloženo

Uložené pracovní nabídky

Vytvořte si seznam pracovních nabídek, které vás zajímají. Klikněte na tlačítko "volná místa".

Volná místa
Volná místa

Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

platné od 7.5.2020

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá.

Těší nás, že se zajímáte o ochranu osobních údajů na našich webových stránkách. Přejeme si, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili pohodlně a bezpečně a aby námi zajišťovaná ochrana osobních údajů byla vnímána jako základ námi poskytovaných služeb.

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat Vás o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů na naší webové stránce. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochranu osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.

1. Úvod

Při návštěvě našich webových stránek dochází k výměně různých informací mezi Vaším koncovým zařízením a naším serverem. Může se jednat rovněž o osobní údaje. Takto získané informace se používají mimo jiné za účelem optimalizace našich webových stránek nebo pro potřeby zobrazování reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

2. Návštěva našich webových stránek

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:

 • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
 • údaj o datu a času přístupu;
 • údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
 • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
 • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a označení poskytovatele připojení.

Tyto údaje jsou ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;
 • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací;
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze (např. zobrazení nejbližší pracovní nabídky). Takto zpracovávané geolokační údaje používáme výhradně pro tuto funkci.

Právním základem pro zpracování IP adresy  je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu sedmi dnů a poté jsou automaticky smazány. Údaje o geografické lokalizaci budou automaticky vymazány ihned po opuštění našich webových stránek.

3. Online přistupování a optimalizace webových stránek

3.1 Cookies – obecné informace
Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookie s odkazem na právní základ dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci našich webových stránek je třeba považovat za oprávněný ve smyslu výše uvedených předpisů. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek uloží do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu apod.). Cookies Vaše koncové zařízení nijak nepoškodí ani neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. V souborech cookie se ukládají informace spojené s Vaším koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek. To však neznamená, že Vás budeme okamžitě schopni identifikovat. Použití cookies slouží k tomu, aby Vám zjednodušilo a zpříjemnilo pohyb na našich webových stránkách. Používáme tzv. SESSION cookies, které pomáhají rozpoznat, že jste již některé naše stránky navštívili. Tyto cookies jsou automaticky vymazány poté, co naši webovou stránku opustíte. Kromě toho používáme tzv. DOČASNÉ cookies, které se na Vašem koncovém zařízení uloží po stanovenou dobu, a to pro potřeby větší uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Pokud znovu navštívíte naše webové stránky, rozpoznáme, že jste v minulosti tyto webové stránky již navštívili a jaká nastavení jste provedli, takže tyto kroky nemusíte provádět znovu.

Kromě toho používáme cookies pro statistické vyhodnocení návštěvnosti našich webových stránek, za účelem optimalizace naší nabídky a pro zobrazování Vám přizpůsobených informací. Tyto cookies nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste naše stránky již navštívili, a to v okamžiku, kdy na ně přistoupíte. Tyto cookies se po stanovené době automaticky vymažou. Většina prohlížečů je nastavena k automatické akceptaci cookies. Prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby cookies nebyly do Vašeho počítače ukládány nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy objevilo upozornění. Úplná deaktivace cookies však může znamenat, že nebude možné používat všechny funkce našich webových stránek.
Přehled používaných cookies spolu s dalšími informacemi (např. o délce uchování) naleznete v Seznamu aktuálně používaných cookies.

3.2 Google Analytics
Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Za účelem úprav a průběžné optimalizace našich webových stránek používáme analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý a provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google“), a to s odkazem na právní základ dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v naplňování uvedených účelů. V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily vytvářené na základě cookies. Cookies generují následující informace o tom, jak používáte naše webové stránky:

 • typ/verze prohlížeče;
 • použitý operační systém;
 • referer URL (předchozí navštívená stránka);
 • název počítače hostitele, ze kterého byl učiněn přístup (IP adresa);
 • čas dotazu na server.

Tyto informace se používají k vyhodnocení používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších souvisejících služeb na webových stránkách, a to pro účely průzkumu trhu a vývoje webových stránek. IP adresy jsou anonymizovány, takže její přiřazení k určité osobě není možné (tzv. maskování IP adres).

Ukládání cookies můžete zabránit v nastavení příslušného prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v takovém případě nebude možné všechny funkce těchto webových stránek využívat v plném rozsahu. Stažením a instalací tohoto doplňku prohlížeče můžete rovněž zabránit shromažďování cookies a souvisejících údajů o používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zabránit tak zpracovávání těchto údajů společností Google. Alternativou k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče v mobilních zařízeních, jak zabránit Google Analytics shromažďování údajů, je kliknutí na tento odkaz. Tím dojde ke stažení tzv. opt-out souboru cookie, který zabrání budoucímu shromažďování cookies na těchto webových stránkách. Tento opt-out cookie soubor je uložen ve Vašem koncovém zařízení a funguje pouze v prohlížeči, jehož prostřednictvím byl stažen, a pouze pro naše webové stránky. Pokud v příslušném prohlížeči odstraníte soubory cookie, budete muset znovu příslušný opt-out cookie soubor stáhnout. Další informace o ochraně údajů v souvislosti se službou Google Analytics lze nalézt na webu Google Analytics.

Příjemci / kategorie příjemců:

Informace vygenerované v cookies se přenáší na servery Google do USA, kde se ukládají. Podle sdělení Google není Vaše adresa využívána k jiným účelům, zejména není slučována s jinými údaji, kterými Google disponuje. Tyto informace mohou být rovněž předávány třetím stranám, a to za předpokladu, že to vyžaduje zákon nebo pokud jsou zpracovávány třetími osobami jako našimi zpracovateli.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Po anonymizaci IP adresy Vás již není možné identifikovat. Statisticky zpracovávané údaje budou ve službě Google Analytics smazány po uplynutí 24 měsíců. Přehledy vytvořené na základě Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje.

3.3 Targeting a optimalizace webových stránek
Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Na našich webových stránkách jsou s pomocí cookies shromažďovány a vyhodnocovány informace pro potřeby optimalizace našich webových stránek a reklam na nich zobrazovaných. Tím je zejména docíleno toho, že s ohledem na Vaše předchozí používání webových stránek se na Vašich koncových zařízeních bude zobrazovat pouze reklama, která je zaměřena na Vaše skutečné nebo námi předpokládané zájmy. Informace zpracované pro tyto účely zahrnují například informace o tom, o které z našich pracovních nabídek jste se zajímali. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Optimalizace našich webových stránek pro zlepšení nabídky a zamezení reklamám, které Vás nezajímají, je ve Vašem i našem zájmu. Záznamy a vyhodnocování je prováděno pouze v pseudonymizované podobě a není možné Vás přímo identifikovat. Tyto informace zejména nejsou slučovány s Vašimi dalšími osobními údaji.

Příjemci / kategorie příjemců:

Příjemci údajů jsou poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají výše uvedené údaje v rámci online Targetingu a optimalizace našich webových stránek, a to na základě uzavřené smlouvy a výhradně pro tyto námi stanovené účely.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Tyto cookies a informace v nich obsažené jsou uchovávány v souladu s informacemi uvedenými v Seznamu aktuálně používaných cookies a v případě vznesení námitky jsou okamžitě odstraněny. Další informace o cookies používaných poskytovateli služeb naleznete v Seznamu aktuálně používaných cookies.

3.4 Retargeting / Cílená online reklama
Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Používáme rovněž retargetingové technologie různých poskytovatelů. To nám umožňuje učinit naši online nabídku ještě zajímavější. Za tímto účelem se používají cookies, pomocí kterých se shromažďují údaje o zájmech pomocí pseudonymizovaných profilů. Informace o Vašem pohybu na webových stránkách jsou v tomto případě získávány pro marketingové účely. Získávané cookies jsou shromažďovány a ukládány jako textové soubory na Vašem zařízení a jsou analyzovány s využitím různých algoritmů. V rámci toho zejména vyhodnocujeme, s pomocí stejných poskytovatelů služeb jako výše v čl. 3.1 až 3.4, jaké pracovní nabídky jste si prohlíželi na našich webových stránkách. Vybrané pracovní nabídky mohou být následně zobrazeny na webových stránkách našich partnerů jako pro Vás přizpůsobené reklamní bannery. Tyto údaje nelze v žádném případě použít k identifikaci návštěvníka webové stránky. Při tom nejsou přímo zpracovávány žádné osobní údaje ani nejsou slučovány s uživatelskými profily. Toto zpracování údajů se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Použitými opatřeními Targetingu se snažíme zajistit, aby se na Vašich koncových zařízeních zobrazovaly pouze reklamy, které jsou založeny na Vašich skutečných nebo předpokládaných zájmech. Zamezení reklamám, které Vás nezajímají, je ve Vašem i našem zájmu.

Pokud si již nepřejete, aby Vám byly zobrazovány personalizované reklamní bannery, můžete proti tomuto shromažďování a uchovávání údajů vznést námitku s účinky do budoucna, a to následovně:

 • Kliknutím na tlačítko zobrazené v každém reklamním banneru (např. „i“), čímž se dostanete na webovou stránku prodejce inzerovaného zboží. Tam Vám bude nabídnuta možnost deaktivace „opt-out“. Pokud se od prodejce odhlásíte, uloží se do Vašeho počítače tzv. opt-out cookies, což v budoucnu znemožní zobrazení reklamních bannerů příslušného prodejce. Vezměte prosím na vědomí, že to lze provést pouze z Vašeho počítače a příslušné soubory cookie pro odhlášení nesmí být z Vašeho počítače odstraněny.
 • Alternativně můžete rovněž použít možnosti vznesení námitek dle článků 3.1 až 3.4. Můžete rovněž zamezit personalizovanou reklamu pomocí tzv. preferenčního manažera dostupného na webové stránce http://youronlinechoices.com, a to ve vztahu ke členům samosprávné asociace European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles), jíž je Lidl členem. Upozorňujeme, že ve Vašem zařízení bude za tímto účelem umístěn opt-out cookie soubor. Pokud jej smažete, znovu se Vám bude personalizovaná reklama zobrazovat.

Příjemci / kategorie příjemců:

Na našich webových stránkách používáme retargetingové technologie od různých poskytovatelů, kteří výše uvedené údaje zpracovávají jako součást re-targetingu. Další informace o cookies používaných poskytovateli služeb naleznete v Seznamu aktuálně používaných cookies.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Cookies používané pro účely retargetingu a informace, které obsahují, se uchovávají po dobu uvedenou v Seznamu aktuálně používaných cookies a poté se automaticky odstraní.

3.5 Vznesení námitky/ Opt-out možnost
Targetingové technologie uvedené výše v čl. 3.3 a 3.4 můžete zamezit nastavením příslušného souboru cookie v prohlížeči (viz také čl. 3.1). Máte rovněž možnost zamezit personalizovanou reklamu pomocí tzv. preferenčního manažera.

4. E-mailový kontakt / telefonní hovory

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

S osobními údaji, které nám sdělujete e-mailem nebo telefonicky, zacházíme samozřejmě s nejvyšší důvěrností. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a Váš souběžný (oprávněný) zájem na zpracování údajů spočívá ve vyřízení Vašeho dotazu, vyřešení případných problémů, které mohou nastat, a tím i v udržování a podpoře Vaší spokojenosti jako uživatele našich webových stránek.

Příjemci / kategorie příjemců:

Obecně platí, že k předávání Vašich osobních údajů v těchto případech nedochází. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány našimi zpracovateli, kteří jsou za tímto účelem pečlivě vybíráni a u nichž kontrolujeme plnění smluvních povinností v souladu s článkem 28 GDPR.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Veškeré osobní údaje, které nám zasíláte (dotazy, návrhy, pochvaly nebo kritika) e-mailem nebo telefonicky, budou smazány nebo anonymizovány nejpozději 3 měsíce po odeslání konečné odpovědi. Na základě naší praxe se ukázalo, že po 3 měsících již zpravidla neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (viz níže), Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu 3 let po zaslání konečné odpovědi. Tím budeme prokazovat, že jsme Vám poskytli veškeré požadované informace a splnili zákonné požadavky.

5. Příjemci mimo EU

S výjimkou zpracování popsaného v čl. 3.2, 6.1 a 6.2 nebudeme Vaše osobní údaje předávat příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Zpracování uvedené v čl. 3.2 a 6.1 vede k předávání údajů na servery Google LLC. Některé z těchto serverů jsou umístěny ve Spojených státech amerických. V případě Spojených států amerických vydala Evropská komise dne 12. července 2016 rozhodnutí, že při dodržení pravidel podle nařízení EU-U.S. Privacy Shield existuje odpovídající úroveň ochrany údajů (tzv. „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“ podle článku 45 GDPR). Poskytovatel služeb Google LLC je certifikován v souladu s EU-U.S. Privacy Shield.

Na základě zpracování uvedeného v čl. 6.2 jsou údaje předávány na servery Microsoft Corporation. Některé z těchto serverů jsou umístěny ve Spojených státech amerických. Microsoft Corporation je certifikována dle dohody EU-U.S. Privacy Shield. Další informace o ochraně údajů společností Microsoft Corporation naleznete na adrese https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

6. Vložený obsah

6.1 YouTube Videa
Do naší online nabídky jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.youtube.com a která lze přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechna jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany údajů“, tzn., že YouTube nebudou předávány žádné Vaše údaje, pokud si nebudete videa přehrávat. Data budou předávána pouze při přehrávání videa. Tento přenos údajů nemůžeme nijak ovlivnit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů na YouTube naleznete v prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také další informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy.

6.2 Bing mapy
Na těchto webových stránkách používáme Bing mapy. Využívání nástroje Bing mapy může sloužit například k interaktivnímu vyhledání pracovní nabídky ve Vašem okolí.

Nástroj Bing mapy využíváme zejména za účelem zatraktivnění naší prezentace na webových stránkách a snadné dohledání míst, na která na webových stránkách odkazujeme. Související zpracování osobních údajů tudíž probíhá na základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Při návštěvě našeho webu obdrží provozovatel Bing map, tj. společnost Microsoft Corporation, informace o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu, a Vaši IP adresu. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro využívání funkcí nástroje Bing mapy. Ke zpracování příslušných údajů obvykle dochází na serverech společnosti Microsoft ve Spojených státech amerických.

Toto zpracování údajů nemůžeme nijak ovlivnit. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů pomocí nástroje Bing mapy naleznete v prohlášení Microsoft o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí:  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

7. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

7.1 Přehled

Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme podle článku 15 GDPR,
 • právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů podle článku 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme podle článku 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů podle článku 18 GDPR,

 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů podle článku 20 GDPR,
 • právo vznést námitku podle článku 21 GDPR.

7.2 Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR
V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména informace:

 • o účelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • o kategoriích Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • o skutečnosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • o právu podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;
 • o zdrojích osobních údajů, pokud je společnost Lidl nezískala od Vás;
 • o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro Vás může mít.

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

7.3 Právo na opravu podle článku 16 GDPR
V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných osobních údajů, příp. doplnění neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nepřesnosti, příp. neúplnosti zpracovávaných osobních údajů dozvíme.

7.4 Právo na výmaz podle článku 17 GDPR
Náleží Vám právo, abychom, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud bude dán některý z následujících důvodů:

 • zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by společnost Lidl opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí společnost Lidl vymazat, aby splnila příslušnou právní povinnost;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

7.5 Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR
Náleží Vám právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
 • jakožto správce Vašich osobních údajů již tyto údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů.

7.6 Právo na přenositelnost podle článku 20 GDPR
Náleží Vám právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že:

 • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním dle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo je nezbytné pro plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.

7.7 Obecné právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR
V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré případy zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy (viz zejména čl. 3.5 výše) nejsme povinni vyhovět takové obecné námitce, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8. Kontaktní údaje

8.1 Kontaktní osoba pro dotazy nebo uplatnění Vašich práv spojených s ochranou osobních údajů
Máte-li jakékoli dotazy týkající se webových stránek nebo uplatnění svých práv při zpracování Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat náš zákaznický servis.

8.2 Kontaktní osoba pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů
Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl (viz oddíl 9).

8.3 Právo podat stížnost dozorovému orgánu
Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9. Identifikační a kontaktní údaje správce a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí na webové stránce kariera.lidl.cz je společnost Lidl. Kontaktní údaje společnosti Lidl jsou následující:

Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČO: 26178541
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.