Správná volba
Volná místa Přihlášení

Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí pro webovou stránku kariera.lidl.cz

(verze 14. 3. 2022)

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá

Těší nás, že se zajímáte o ochranu osobních údajů na našich webových stránkách. Přejeme si, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili pohodlně a bezpečně a aby námi zajišťovaná ochrana osobních údajů byla vnímána jako základ námi poskytovaných služeb.

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat Vás o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochranu osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Úvod

Při návštěvě našich webových stránek dochází k výměně různých informací mezi Vaším koncovým zařízením a naším serverem. Může se jednat rovněž o osobní údaje. Takto získané informace se používají mimo jiné k optimalizaci našich webových stránek nebo k zobrazování reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

Návštěva našich webových stránek

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a dočasnému uložení následujících údajů:

 • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
 • údaj o datu a času přístupu;
 • údaj o názvu a URL zobrazeného souboru údajů;
 • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referrer);
 • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením; a
 • označení poskytovatele připojení,

a to na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;
 • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze (např. zobrazení nejbližší pracovní nabídky). Takto zpracovávané geolokační údaje používáme výhradně pro tuto funkci.

Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů.

Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu sedmi dnů a poté jsou automaticky smazány. Údaje o geografické lokalizaci budou automaticky vymazány ihned po opuštění našich webových stránek.

Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání

Účely zpracování/právní základy:

My, společnost Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, používáme na našich webových stránkách takzvané cookies.

Váš souhlas zahrnuje používání cookies a jiných obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání na všech doménách a subdoménách webových stránek https://kariera.lidl.cz/.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.), když navštívíte naše webové stránky. Cookies nezpůsobují ve Vašem koncovém zařízení škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.

Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání slouží podle kategorií cookies, případně obdobných technologií, k následujícím účelům:

 • Technicky nutné: Toto jsou cookies nebo obdobné metody, bez nichž nemůžete využívat naše služby (například pro správné zobrazování našich webových stránek, včetně písma a barvy, pro poskytnutí Vámi zvolených funkcí, pro zohlednění Vašeho nastavení, jako je Vaše volba ohledně souboru cookies a obdobných technologií, k uložení Vašeho přihlášení v poli "Přihlásit se" atd.).
 • Preferenční: Pomocí těchto technologií můžeme zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Například Vám můžeme na základě Vašeho nastavení zobrazit naše webové stránky ve Vašem jazyce. Kromě toho tímto způsobem bráníme tomu, aby Vám byly zobrazovány nabídky, které eventuálně ve Vaší oblasti nejsou dostupné.
 • Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb. Díky tomu můžeme například určit, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvykům uživatelů.
 • Marketingové: Jejich prostřednictvím my a jiní správci můžeme Vám nebo jiným uživatelům zobrazovat odpovídající reklamní obsahy, které jsou založeny na analýze uživatelského chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečného identifikátoru).

Informační přehled o používaných cookies a jiných technologiích, účelech zpracování, době uložení a zapojených poskytovatelích naleznete zde.

Při používání cookies souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají především následující typy osobních údajů:

Technicky nutné:

 • Souhlas s preferencemi cookies.

Preferenční:

 • Nastavení, která slouží k optimalizaci zobrazení karty.
 • Zobrazení naposledy vyhledávaných pozic.
 • Zobrazení uložených pozic.

Statistické

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o užívání našich webových stránek. Ty obsahují zejména:
  • typ/ verzi prohlížeče,
  • použitý operační systém,
  • referenční URL (dříve navštívená stránka),
  • hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas požadavku na server,
  • individuální uživatelské ID a
  • spuštěné události na webová stránce (chování při surfování).
 • IP adresa se přitom pravidelně anonymizuje, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
 • Na základě uživatelského ID není možné, abychom zjistili Vaši osobu.

Marketingové

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o užívání našich webových stránek. Tyto obsahují zejména:
  • IP adresu,
  • individuální uživatelské ID,
  • potenciální produktové zájmy,
  • spuštěné události na webová stránce (chování při surfování).
 • IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
 • Na základě uživatelského ID není možné, abychom zjistili Vaši osobu. Uživatelské ID a příslušné uživatelské profily můžeme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí sdílet se třetími osobami.

Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zobrazování našich webových stránek v jejich plné funkčnosti.

Váš souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucnosti odvolat/upravit. Jednoduše klikněte zde a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušné fajfky odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.

Příjemci/kategorie Příjemců:

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

V rámci naší spolupráce se společností Google LLC a společností Facebook Ireland Limited se shora uvedené údaje zpracovávají ke statistickým a marketingovým účelům zpravidla také na serverech v USA.

Doba uložení/kritéria pro určení doby uložení:

Dobu uložení můžete zjistit v našem seznamu cookies. Pokud je v odstavci „Vypršení“ uveden údaj „trvalé“, je cookie uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu. Doba uložení označená jako relace nebo Session (tzv. Session Storage) je omezena na příslušnou relaci a končí zavřením prohlížeče.

E-mailový kontakt / telefonní hovory

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

S osobními údaji, které nám sdělujete e-mailem nebo telefonicky, zacházíme samozřejmě s nejvyšší důvěrností. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a Váš souběžný (oprávněný) zájem na zpracování údajů spočívá ve vyřízení Vašeho dotazu, vyřešení případných problémů, které mohou nastat, a tím i v udržování a podpoře Vaší spokojenosti jako uživatele našich webových stránek.

Příjemci/kategorie příjemců:

Obecně platí, že k předávání Vašich osobních údajů v těchto případech nedochází. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány našimi zpracovateli, kteří jsou za tímto účelem pečlivě vybíráni a u nichž kontrolujeme plnění smluvních povinností v souladu s článkem 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:

Veškeré osobní údaje, které nám zpřístupníte při dotazech (návrhy, pochvaly nebo kritika) e-mailem nebo telefonicky, budou smazány nebo anonymizovány nejpozději 90 dnů po odeslání konečné odpovědi. Zkušenosti ukázaly, že po 90 dnech již zpravidla neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (viz níže), Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu 3 let po zaslání konečné odpovědi, abychom mohli prokázat, že jsme Vám poskytli veškeré požadované informace a splnili zákonné požadavky.

Předání příjemcům ve třetích zemích

Pokud údaje předáváme příjemcům ve třetích zemích (sídlem mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z údajů uvedených v rámci popisu příslušného zpracování u příjemců/kategorie příjemců. Takzvanými rozhodnutími o odpovídající ochraně Evropská komise některým třetím zemím potvrzuje standard ochrany osobních údajů srovnatelný s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete pod odkazem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud není v zemi odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, dohlížíme na to, aby ochrana osobních údajů byla dostatečně zajištěna jinými opatřeními. To je možné například pomocí závazných podnikových pravidel, standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, osvědčení, nebo schválených kodexů chování. Obraťte se, prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů (čl. 9), pokud si přejete k této problematice obdržet širší informace.

Vložený obsah
YouTube videa

Do naší online nabídky jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na http://www.youtube.com a která lze přehrávat přímo na našich webových stránek. Všechna jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany údajů“, tzn., že o Vás jako uživateli nebudou YouTube nebudou předávány žádné Vaše údaje, pokud si nebudete videa přehrávat. Data budou předávána pouze při přehrávání videa. Tento přenos údajů nemůžeme nijak ovlivnit.

Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů prostřednictvím YouTube, k němuž dochází také na serverech ve Spojených státech amerických, naleznete v prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také další informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí. Adresa a prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/.

Mapy Bing

Na těchto webových stránkách používáme Bing mapy. Pomocí nich Vám můžeme zobrazovat interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožňujeme Vám pohodlné používání funkce mapy, abyste mohli nalézt nabídku práce ve Vaší blízkosti.

Použití Bing map sleduje zájem na odpovídajícím představení naší online nabídky a snadné dohledatelnosti míst uvedených na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Při návštěvě našeho webu obdrží provozovatel Bing map, tj. společnost Microsoft Corporation, informace o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu. K použití funkcí Bing map je nutné v rámci internetové komunikace zpracovávat Vaších IP adresu. Ke zpracování příslušných údajů zpravidla dochází na serverech společnosti Microsoft v USA.

Na konkrétní zpracování údajů prostřednictvím Bing map nemáme žádný vliv. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů pomocí Bing map naleznete v prohlášení Microsoft o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí. Adresa a prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele Bing map:  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo na požádání obdržet bezplatnou informaci o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy. To zahrnuje zejm. následující informace:

 • účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria ke stanovení této doby;
 • existence práva na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování správcem nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva podat stížnost dozorovému úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a v těchto případech přinejmenším smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

Právo na opravu podle čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat od nás, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR

Máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a místo výmazu žádáte o omezení použití osobních údajů;
 • správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo postaveno na jisto, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo na přenositelnost podle čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje bez překážek prostřednictvím nás jinému správci, pokud

 • je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 • zpracování je prováděno automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost údajů máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Za podmínek čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů, které se týkají Vaší konkrétní situace.

Uvedené obecné právo vznést námitku platí pro všechny účely zpracování popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, jejichž právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Narozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování údajů pro účely reklamy, jsme podle GDPR povinni zohlednit takovou obecnou námitku jen, pokud k tomu uvedete důvody nadřazeného významu, např. možné ohrožení života nebo zdraví.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu podle čl. 77 GDPR

Dále máte právo podat kdykoliv stížnost příslušnému dozorovému úřadu v oblasti ochrany osobních údajů. Můžete se obrátit na dozorový úřad země, v níž máte své bydliště, nebo na úřad země v níž má sídlo správce.

Kontaktní osoby
Kontaktní osoba při dotazech nebo k uplatnění Vašich práv vyplývajících z ochrany osobních údajů

S dotazy ohledně webové stránky nebo s uplatněním Vašich práv vyplývajících z ochrany osobních údajů při zpracování Vašich údajů se můžete obrátit na náš zákaznický servis: https://informace-pro-zakazniky.lidl.cz/SelfServiceCZ/s/.

Kontaktní osoba pro dotazy k ochraně osobních údajů

Máte-li další dotazy ke zpracování Vašich údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (vizte část 9).

Název a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně soukromí platí pro zpracování prováděné společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 150 00 Praha 5 („Správce“). Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat písemně na výše uvedené adrese, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, popř. na e-mailu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

 

Doplňující Prohlášení o ochraně soukromí pro uchazeče na vypsané pozice Konzultant v oddělení Analytics  se zapojením společnosti Lidl Stiftung & Co.KG

Účel zpracování/ Právní základy:

Vaše údaje uchazeče zpracováváme za účelem provedení výběrového řízení na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Výběrové řízení u společnosti Lidl Holding s.r.o. provádíme za podpory společnosti Lidl Stiftung & Co. KG. Tato spolupráce se koná za účelem založení pracovního poměru podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože bez vlastní expertízy by nemohli být vybráni vhodní kandidáti a tento postup je tedy nezbytný k tomu, aby se úsek společnosti, která pozici nabízí, mohl co nejvhodněji personálně obsadit.

Společnost Lidl Stiftung & Co. KG a společnost Lidl Holding s.r.o.  společně stanovily pořadí zpracování Vašich údajů v jednotlivých procesích krocích. Obě společnosti jsou v rámci níže popsaných procesních kroků společnými správci a jsou tedy společně odpovědné za ochranu Vašich osobních údajů (čl. 26 GDPR).

V rámci společné odpovědnosti, co se ochrany osobních údajů týče, se shora uvedené společnosti dohodly, která z nich plní jaké povinnosti podle GDPR. Toto se týká především plnění práv subjektů údajů a informační povinnosti podle čl. 13 a 14 GDPR:

Procesní část zpracování osobních údajů/ povinnost

 

 

Povinnost plní společnost

Informační povinnost podle čl. 13, 14 GDPR

 

Lidl Holding s.r.o.

Shromáždění

 

Lidl Holding s.r.o.

Uložení

 

Lidl Holding s.r.o.

Přenos

 

Lidl Holding s.r.o.

Užití

 

Obě společnosti

Změna

 

Lidl Holding s.r.o.

Zablokování

 

Lidl Holding s.r.o.

Výmaz

 

Lidl Holding s.r.o.

Právo na přístup podle čl. 15 GDPR

 

Obě společnosti

 

I když jsou společnosti společnými správci, plní strany své povinnosti, co se týče ochrany osobních údajů, dle své stávající příslušnosti pro jednotlivé procesní kroky následujícím způsobem:

 • V rámci společné odpovědnosti je každá ze společností odpovědná dle shora uvedené tabulky.
 • Společnost Lidl Holding s.r.o. zpřístupní bezúplatně subjektům údajů informace nezbytné podle čl. 13 a 14 GDPR stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem a za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Při tom každá ze stran druhé straně zpřístupní veškeré, za tím účelem nezbytné, informace z jejího pole působnosti.
 • Strany se bezodkladně vzájemně informují o uplatnění práv subjekty údajů.  Strany si vzájemně poskytnou všechny informace nezbytné pro zodpovězení žádosti o informace.
 • Práva spojená s ochranou osobních údajů mohou být uplatněna u obou společností, subjekty údajů informace dostanou zpravidla od společnosti, u níž své právo uplatnili.

Správci podle čl. 4 č. 7 GDPR:

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

Lidl Holding s.r.o. Nárožní 1359/11

158 00 Praha 5

             

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Lidl Stiftung & Co. KG
Datenschutzbeauftragter

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

datenschutz@lidl.com

 

Lidl Holding s.r.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nárožní 1359/11

158 00 Praha 5

ochranaosobnichudaju@lidl.cz