Správná volba
Volná místa Přihlášení Uloženo

Společenská odpovědnost

CSR_slaskou_16ku9

Společenská odpovědnost pro nás není jenom pár prázdných frází

 

Přebíráme odpovědnost za naše jednání všude tam, kde má naše podnikání vliv na lidi nebo na životní prostředí.

V každé oblasti našeho hodnotového řetězce: sortiment, obchodní partneři, zaměstnanci, životní prostředí a společnost zavádíme konkrétní opatření, jejichž cílem je větší udržitelnost, a to jak na globální, tak i na regionální úrovni. Odpovědné podnikání pro nás totiž znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná.

Více informací o našich projektech, závazcích nebo certifikovaných produktech najdete zde.

Soustředíme se na 5 hlavních oblastí

nákupčí Lidl

Sortiment

V rámci našeho sortimentu se neustále snažíme zvyšovat naše nároky na kvalitu. Při jeho utváření klademe důraz na kvalitní a udržitelné výrobky. Tuto snahu dokládáme například spoluprací s transparentními a důvěryhodnými certifikačními organizacemi.
běháme

Zaměstnanci

Pro naše zaměstnance chceme vytvářet kvalitní pracovní prostředí, které podporuje vlastní zodpovědnost, týmovou práci a výkonnost. Odpovědnost ve vztahu k zaměstnancům pro nás znamená cílené vzdělávání, zohledňování aspektů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, férové pracovní podmínky, stejně jako sladění pracovního a osobního života.
image_podaniruky_kancelar_1ku1

Obchodní partneři

S našimi dodavateli a partnery udržujeme a rozvíjíme dlouhodobé partnerské vztahy. Klademe důraz na dodržování sociálních standardů v dodavatelském řetězci a podporujeme další rozvoj našich obchodních partnerů.
CSR_rostlinky_1ku1

Životní prostředí

Stále pracujeme na udržitelném rozvoji našich prodejen, logistických center, procesů a technologií. Naše nároky na kvalitu a efektivitu dokážeme splnit pouze tehdy, pokud naše činnost bude ohleduplná k životnímu prostředí. Proto dbáme na ochranu ekosystémů, provozní environmentální management a environmentální standardy v celém dodavatelském řetězci.
Předání šeku

Společnost

Jako velká obchodní společnost s celospolečenským významem jsme si vědomi své odpovědnosti. Proto je pro nás důležitá společenská odpovědnost a občanská angažovanost.

Zajímá vás, jaké máme v Lidlu pracovní možnosti?

Podívejte se na naši nabídku

Volná místa