Správná volba

11) Targetgroup stage 1877

V LIDLU JSEM SE
NAUČILA NEVZDÁVAT

MÍŠA, REGIONÁLNÍ ÚSEK NEMOVITOSTÍ

Centrální služby

  • Technický nákup

    Oddělení technického nákupu zajišťuje nákup a instalaci vybavení a technických zařízení našich prodejen, logistických center i budovy centrály. Organizuje výběrová řízení na dodavatele pokladen, čisticích strojů, různých reklamních tabulí, chladicích zařízení, regálových systémů nebo třeba osvětlení. Kromě toho zajišťuje i servis technických zařízení.

  • Centrální úsek nemovitostí

    Do centrálního úseku nemovitostí spadají oddělení výstavby, oddělení správy nemovitostí, facility management a bezpečnost práce. Tato oddělení zajišťují nejen výstavbu nových prodejen a logistických center, jejich rekonstrukce a přestavby, ale i správu veškerých nemovitostí.

  • Oddělení logistiky

    Oddělení logistiky zajišťuje logistiku dopravní i skladovou a v neposlední řadě i logistiku odpadů. Řeší skladování, dopravu a interní pohyb zboží. Kromě klasických témat dopravní a odpadové logistiky se zde testují nová řešení, která vedou ke snižování nákladů a k větší efektivitě práce.